Jan
21

Daito-ryu Aikijujutsu: “What Morihei Ueshiba Learned from Sokaku Takeda”

“Katsuyuki Kondo — Daito-ryu Aikijujutsu Hiden Mokuroku: Ikkajo.” This 236-page volume is the first book in English to introduce the technical curriculum of Daito-ryu Aikijujutsu as originally taught by Sokaku Takeda. Menkyo Kaiden Katsuyuki Kondo explains and demonstrates the 31 techniques of the ikkajo series of the Hiden Mokuroku, the first level of study in Daito-ryu. The arts of Daito-ryu form the basis for most of the techniques of modern aikido, the martial art created by Morihei Ueshiba O-Sensei.

Click here to read more

Speak Your Mind

*