Nov
24

morihei-ueshiba-1942-shimbuden-demo

Morihei Ueshiba demonstrating inside Shimbuden Dojo in Manchuria, summer 1942