Nov
06

morihei-ueshiba-fukiko-sunadomari

morihei-ueshiba-fukiko-sunadomari