Oct
19

morihei-ueshiba-ayabe-1922

The original 1922 photo of Morihei Ueshiba with the Daito-ryu Aikijujutsu placard in the backgroun