Sep
05

kenji-shimizu.-morihei-uesh

Shimizu with Morihei Ueshiba