Jun
07

Kisshomaru Ueshiba, Second Aikido Doshu

Kisshomaru Ueshiba (1921-1999)